Έξοδα αγοράς ακινήτου

Αμοιβή Δικηγόρου
Βάσει του άρθρου 42 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, η παρουσία δικηγόρου κατά την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου αγοροπωλησίας ακινήτου είναι υποχρεωτική όταν το τίμημα της σύμβασης είναι άνω των 29.347€ στις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά, και 11.739€ για τις περιφέρειες των υπολοίπων δικηγορικών συλλόγων της επικράτειας. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ως εξής:
  • Για τίμημα συμβολαίου έως 44.020€                                   1%
  • Για τίμημα συμβολαίου από 44.020€ έως 1.407.351€         0,5%
  • Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.351€ έως 2.934.702€    0,4%
Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως είναι γύρω στα 150€.
 
Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Θα χρειαστεί να καταβάλετε προς το συμβολαιογράφο επιπρόσθετες δαπάνες όπως χαρτόσημα, πάγια τέλη, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντίγραφα συμβολαίων, δεύτερα φύλλα κτλ. Επιπροσθέτως, για συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε αλλά δεν υπογράφηκε, ο συμβολαιογράφος έχει δικαίωμα να λάβει αμοιβή, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά τα 500€.

Αμοιβή Κτηματομεσίτη
Η αμοιβή του Κτηματομεσιτικού Συμβούλου ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι ο κτηματομεσίτης που διαμεσολάβησε δεν έχει μεσιτική άδεια και λειτουργεί παράνομα τότε δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε.
 
Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.

Μετεγγραφή Προσημείωσης
Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο, τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

Αναζήτηση Ακινήτου

τ.μ
τ.μ