Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου -Τι πρέπει να ξέρετε;

α) Φωτοτυπία ταυτότητας.

β) Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος.

γ) Ε9 εάν έχετε άλλα ακίνητα για την εφορία.

Αναζήτηση Ακινήτου

τ.μ
τ.μ